The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2002

1 to 9 of 9

download 61905 Dissertation: Communicatiegrondrechten: een onderzoek naar de constitutionele bescherming van het recht op vrijheid van meningsuiting en het communicatiegeheim in de informatiesamenleving
L.F. Asscher (2002), p. 268
download 62819 Dissertation: Fiscaal afschrijven op vastgoed
T.M. Berkhout (2002), p. 593
 Dissertation: The regulation of casino gaming : a challenge to the new South Africa
M. Carnelley - Du Plessis (2002), p. 264
 Dissertation: Copyright Limitations and Contracts. An Analysis of the Contractual Overridability of Limitations on Copyright
L. Guibault (2002), p. 392
download 62446 Dissertation: Eigen schuld, bereddingsplicht en medewerkingsplicht in het schadeverzekeringsrecht
M.L. Hendrikse (2002), p. 318
download 66807 Dissertation: Wezenlijk Nederlands Belang en Economische Migratie : nationaal toelatingsbeleid ten aanzien van buitenlandse werknemers en zelfstandigen
E.R. Koopman (2002), p. 269
download 65841 Dissertation: Tax Competition and EU Law
C. Pinto (2002), p. 352
download 61530 Dissertation: Bestuursrechtspraak : voorstellen voor modernisering van de bestuursrechtspraak
S. Pront-van Bommel (2002), p. 319
download 66463 Dissertation: Trade and Environment in the EC and the WTO. A Legal Analysis
J.J.D. Wiers (2002)