The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 2000

1 to 10 of 13
1   11

 Dissertation: Overgang van onderneming in de private en publieke sector
R.M. Beltzer (2000), p. 435
download 57387 Dissertation: The model of principles. The quest for rationality in the implemantation of conflicting principles.
H.J.M. Burg (2000), p. 192
 Dissertation: Op het spoor van de concessie. Een onderzoek naar het rechtskarakter van de concessie in Nederland en in Frankrijk.
D.L.M.T Dankers - Hagenaars (2000), p. 421
download 530542 Dissertation: The possibility of moral dilemmas
J.P. de Haan (2000), p. 275
download 82185 Dissertation: Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten; een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse
A.C Hendriks (2000), p. 375
download 82782 Dissertation: Internationale mobiliteit van werknemers: Een onderzoek naar de interactie tussen arbeidsrecht, EG-recht, en IPR aan de hand van de detacheringsrichtlijn
A.A.H. van Hoek (2000), p. 648
download 100127 Dissertation: Fiscale winstbepaling en maatschappelijke jaarrekening: Goed koopmanschap en de in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde normen.
J. Hoogendoorn (2000), p. 167
download 100186 Dissertation: Levensverzekering en fiscaal overgangsrecht: Fiscale aspecten van het overgangsrecht met betrekking tot overeenkomsten van levensverzekering sinds de invoering van de Wet op de inkomstenbelasting 1964.
H.M. Kapelle (2000), p. 304
download 99890 Dissertation: Arbeidsvoorzieningsbeleid in Nederland. De rol van de overheid en de sociale partners.
C.C.A.M. Sol (2000), p. 378
10  download 80956 Dissertation: Belangenafweging door de wetgever. Een juridisch onderzoek naar criteria voor de belangenafweging van de formele wetgever in relatie tot de belangenafweging op bestuursniveau.
W.S.R. Stoter (2000), p. 338