The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Law - 1998

1 to 10 of 16
1   11

 Dissertation: Rectificatie en uitingsvrijheid, een onderzoek naar de civielrechtelijke aansprakelijkheid voor onrechtmatige uitingen
M. Bulk (1998), p. 290
 Dissertation: Auteursrecht en informatietechnologie
M. de Cock Buning (1998), p. 283
 Dissertation: Het Surinaamse executie en beslagrecht, een rechtsvergelijkende studie met het Nederlandse recht.
G.P. Dayala (1998), p. X, 390p.
 Dissertation: Idee en programmaformule in het auteursrecht
J.F. Haeck (1998), p. 279
 Dissertation: Openbaarheid in het milieurecht
M. mr Klijnstra (1998), p. 343
 Dissertation: Opkomst en Ondergang van het handelsrecht. Over de aard en de positie van het handelsrecht; in het bijzonder in verhouding tot het burgerlijk recht; in Nederland in de negentiende en twintigste eeuw.
R.J.Q. Klomp (1998), p. X+225 blz
 Dissertation: Externe milieubevoegdheden. Communautairrechtelijke grenzen aan externe milieubevoegdheden van de EG-lidstaten
P.J.I. Leefmans (1998), p. 521
 Dissertation: Bestuurlijke sanctietoepassing en strafrechtelijke waarborgen in de sociale zekerheid
E.E.V. Lenos (1998), p. 351 p, XV
 Dissertation: De rechter klem tussen discriminatie en rechtvaardiging
I.Y. Piso (1998), p. 365
10   Dissertation: Over het vrije verkeer tussen individu, maatschappij en staat: Een analyse van de functionele rechtsopvattingen van J.F. Glastra van Loon en J. ter Heide
F.J.C. van Ree (1998), p. 239