The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Social and Behavioural Sciences - 1995

1 to 10 of 64
1   11   21   31   41   51   61

 Dissertation: Formal Methods in Knowledge Engineering
M.W.M.M. Aben (1995), p. 236
 Dissertation: Methodogical knowledge: Notation and implementation in expert systems
H.J. Ader (1995), p. 227
 Dissertation: Methodological Knowledge: Notation and Implementation in Expert System
H.J. Ader (1995), p. 227
 Dissertation: Similar differences & different similarities
J. Ahlers (1995), p. 133
 Dissertation: Psychological measurement of dental anxiety
C. Benjamins (1995), p. 192
 Dissertation: Meisjes in de Knel, vraag en aanbod in het agogisch werken met maatschappelijk ge├»soleerde meisjes
E.S.M. ten Berge (1995)
 Dissertation: The domestification os infections: a study of social relations of health care in Busoga, Uganda
H. Birungi (1995)
 Dissertation: The non-linear dynamics of technological developments: an exploration of telecommunications technology
G.S.W. Blauwhof (1995), p. 229
 Dissertation: Tussen traditie en verandering. Hindostaanse zelforganisaties in Nederland
L.M.H. Bloemberg (1995), p. 236
10   Dissertation: De Waterkoning: J. Homan van der Heide, staatsvorming en de oorsprong van moderne irrigatie in Siam
H.C.F. ten Brummelhuis (1995), p. 361