The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 2005

1 to 10 of 33
1   11   21   31

download 17801 Dissertation: Van ellende edel : de criticus Slauerhoff over het dichterschap
H.G. Aalders (2005), p. 320
download 27693 Dissertation: Het Kennemer landrecht van 1274 tot het begin van de Republiek: tekst van het handvest van 1292 met hertaling en toelichting
A.J. Allan (2005), p. 334
download 16406 Dissertation: Fantasy and reality in Abram Terc's early prose: a documentary-narratological study
M.J. Artz (2005), p. 208
download 198324 Dissertation: Image et témoignage: vers une esthétique de la catastrophe
M.M.L. Baronian (2005), p. 344
download 196594 Dissertation: Sharia and public policy in Egyptian family law
M.S. Berger (2005), p. 169
 Dissertation: Fries in het voortgezet onderwijs, een Echternachse processie : een evaluatieonderzoek naar de effecten van het project Op weg naar Fries als examenvak in het voortgezet onderwijs
J. van der Bij, R.W. Valk (2005), p. 305
download 18281 Dissertation: Fabrication of selves : girls of color coming of age
B. Boter (2005), p. 461
download 102299 Dissertation: Soldiers and civil power : supporting or substituting civil authorities in peace operation during the 1990s
T.W. Brocades Zaalberg (2005), p. 522
 Dissertation: The philosophy of perception: epistemology and poetics in 19th-century English literature
J.M. Butter (2005), p. 217
10   Dissertation: Model theory for extended modal languages
B.D. ten Cate (2005), p. 208