The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1995

1 to 10 of 60
1   11   21   31   41   51

 Dissertation: Vrije wil en/of genade. Een theologisch-historisch onderzoek naar het dispuut tussen Erasmus en Luther over de (on)vrijheid van het menselijk willen
Th.H.M. Akerboom (1995)
download 33079 Dissertation: Modal quantifiers
N.A. Alechina (1995), p. 126
 Dissertation: 'Als het gewelt komt...' Politiek en economie in Holland benoorden het IJ 1500-1800
D. Aten (1995), p. 441
 Dissertation: The Phonology of Normally Developing and Language-Impaired Children
W. Beers (1995), p. 290
 Dissertation: Acoustic and Lexical Vowel Reduction
D.R. van Bergem (1995), p. 195
 Dissertation: Fantasmes maternels dans l'oeuvre de Marguerite Duras. Dialogue entre Duras et Freud
L. van de Biezenbos (1995), p. 219
 Dissertation: Enriching Linguistics with Statistics
L.W.M. Bod (1995), p. 143
 Dissertation: Halverwege Parijs
S.F.M. de Bodt (1995), p. 328
 Dissertation: De verloren zoon. Rembrandt en de Nederlandse kunstgeschiedschrijving
J. Boomgaard (1995), p. 272
10   Dissertation: Collocation Restrictions Frames and Metaphors
T.N.M. van Brederode (1995), p. 155