The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1994

1 to 10 of 43
1   11   21   31   41

 Dissertation: The introduction of modern art in Holland. 'Picasso' as pars pro toto, 1910-1946
J.N.M. van Adrichem (1994), p. 247
 Dissertation: De politiek van de katholieke vrouwenemancipatie. Van Marga Klompe tot Jacqueline Hillen
W.D.E. Aerts (1994), p. 238
 Dissertation: Lodovico Guicciardini. Descrittione di tutti i Paesi Bassi. Edizione Critica
B. Aristodemo (1994), p. 633
 Dissertation: From public defiance to guerilla warfare. The radicalisation of the Irish Republican Army - a comparative analysis, 1916-1921
J.A. Augusteijn (1994), p. 361
 Dissertation: Formal and Computational Aspects of Functional Grammar and Language Typology
D. Bakker (1994), p. 444
 Dissertation: Onder de vleugels van de adelaar. De Duitse buitenlandse politiek ten aanzien van Nederland in de periode 1890-1914
A. Beening (1994), p. 440
 Dissertation: Husinghe ende hofstede. Een institutioneel-georgafische studie van de resultaten over onroerend goed in de stad Utrecht in de middeleeuwen
M.W.J. de Bruijn (1994), p. 464
 Dissertation: Syntactische variatie in het Algemeen Nederlands van Heerlen
L.M.E.A. Cornips (1994), p. 270
 Dissertation: Het zingende lichaam. Betekenissen van de stem in Westerse vocale muziek
J.E.J. Dame (1994), p. 214
10   Dissertation: Jozef Israels, een succesvol schilder van het vissersgenre
D.P. Dekkers (1994), p. 456