The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publication list

Faculty of Humanities - 1986

1 to 2 of 2

 Dissertation: De joodse martelaren als grondleggers van een nieuwe orde: een studie uitgaande van 2 en 4 Makkabeeën
J.W. van Henten (1986)
 Dissertation: Mere Irish & Fíor-Ghael: studies in the idea of Irish nationality, its development and literary expression prior to the nineteenth century
J.T. Leerssen (1986), p. 543