The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Rechtsgeleerdheid - 2010

11 tot 12 van 12
1   11

11   Proefschrift: De aanklager: het JoegoslaviĆ«-tribunaal en de selectie van verdachten
F. de Vlaming (2010)
12  download 170132 Proefschrift: Faillissementspauliana, insolvenzanfechtung & transaction avoidance in insolvencies : naar een geobjectiveerde regeling van schuldeisersbenadeling
R.J. de Weijs (2010), p. XXI, 484