The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2004

11 tot 20 van 53
1   11   21   31   41   51

11  download 43545 Proefschrift: Politiek, migranten en informele economie. Politieke en bestuurlijke ontwikkelingen ten aanzien van de Amsterdamse confectieateliers, 1980-1997
M.E.P. Dreef (2004), p. 290
12   Proefschrift: Planning imagery : the emergence and development of new planning concepts in Dutch national spatial policy
L.B.J. van Duinen (2004), p. 332
13   Proefschrift: Stress and Circadian Rhythms
A.P.J. van Eekelen (2004), p. 150
14  download 73503 Proefschrift: Een veilig avontuur : alledaagse plaatsen en vrijetijdsbesteding in de verhalen van jongeren en ouders
R. Emmelkamp (2004), p. 444
15  download 338956 Proefschrift: Building for consumption: an institutional analysis of peripheral shopping center development in northwest Europe
D.V.H. Evers (2004), p. 332
16   Proefschrift: Have men become women? Gender and agrarian change in Santa.
G.K. Forgwei Fisiy (2004), p. 412
17   Proefschrift: De overheid en het voortgezet onderwijs ±1800-1920
T.W.M. van Gijlswijk (2004), p. 212
18  download 15082 Proefschrift: Sensor array signal processing and the neuro-electromagnetic inverse problem in functional connectivity analysis of the brain
R.P.P.P. Grasman (2004), p. 147
19  download 77150 Proefschrift: Time series analysis and the individual as the unit of psychological research
E.L. Hamaker (2004), p. 133
20  download 74604 Proefschrift: Kind-zijn tussen opvoeding en recht : een grondslagenonderzoek naar kindbeelden in discussies op het grensvlak van opvoeding en recht
J.C. Hemrica (2004), p. 107