The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

41 tot 50 van 52
1   11   21   31   41   51

41  download 63861 Proefschrift: Liefde en conflict. Seksualiteit en gender in de afro-Surinaamse familie
J.R.H. Terborg (2002), p. 293
42  download 65285 Proefschrift: Researching brand images: The nature and activation of brand representations in memory
E.M. Timmerman (2002)
43  download 65394 Proefschrift: Schaal in het primair onderwijs : een studie naar de relatie tussen schaal en organisatie-effectiviteit
L.H.J. van de Venne (2002), p. 251
44  download 61260 Proefschrift: A logical approach to competition in industries
I.E. Vermeulen (2002), p. 167
45  download 101182 Proefschrift: Rules and associations : hidden Markov models and neural networks in the psychology of learning
I. Visser (2002), p. 138
46  download 62681 Proefschrift: Evaluatie van tutorleren in Nederland : een onderzoek naar de cognitieve en sociaal-emotionele effecten van een tutorprogramma voor rekenen-wiskunde in het basisonderwijs
A.J.M. Vosse (2002), p. 281
47  download 31801 Proefschrift: Grenzen verkend : internationalisering van de ruimtelijke planning in de Benelux
J. de Vries (2002), p. 383
48   Proefschrift: Ongeplande planning : een historisch-sociologisch onderzoek naar de totstandkoming van een nieuwe stadswijk
J.M. van der Weiden (2002), p. 232
49  download 64422 Proefschrift: No sell out: De popularisering van een subcultuur
M. Wermuth (2002), p. 390
50  download 66404 Proefschrift: Timing children at a later age : motivational, behavioural, and socio-structural differentials in the individual decision making process of older mothers
C. Wijsen (2002), p. 177