The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 2002

21 tot 30 van 52
1   11   21   31   41   51

21  download 32981 Proefschrift: Het voorkomen van benoemingsproblemen bij posttraumatische stressstoornis
H.J. Kater (2002), p. 212
22  download 61704 Proefschrift: Changing perspectives : conclusions and conjectures about context effects in group perception
B.S.C. Keijzer (2002), p. 202
23  download 63252 Proefschrift: Het gokcomplex : verzelfstandiging van vermaak
S.F. Kingma (2002), p. 457
24  download 63401 Proefschrift: In het laboratorium van de science fiction film : technowetenschap in vooroorlogse Hollywood films
S. Lammes (2002), p. 163
25  download 65891 Proefschrift: That Desert is Our Country: Tuareg Rebellions and Competing Nationalisms in Comtemporary Mali (1946-1996)
J.S. Lecocq (2002)
26  download 64093 Proefschrift: Mental fatigue and goal-directed behavior : flexibility, planning and the regulation of actions
D. van der Linden (2002), p. 157
27  download 63568 Proefschrift: Juggling Money in Yogyakarta. Financial self-help organizations and the quest for security
H.B. Lont (2002)
28  download 65745 Proefschrift: Surviving Spouses: Support for Widows in Malang, East Java
R. Marianti (2002), p. 253
29  download 63666 Proefschrift: Kiem van maatschappelijke verandering : verspreiding van zonnecelsystemen in de woningbouw met behulp van pilotprojecten
B.C. van Mierlo (2002), p. 335
30  download 65575 Proefschrift: State collapse and post-conflict development in Africa : the case of Somalia (1960-2001)
A.A. Mohamoud (2002), p. 187