The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

61 tot 68 van 68
1   11   21   31   41   51   61

61   Proefschrift: Rural Enterprises in Malawi: Necessity or Opportunity
N.W. Tellegen (1997), p. 254
62   Proefschrift: Fragmented Brussels and Consolidated Amsterdam. A comparative study of the spatial organisation of property rights
P.J.F. Terhorst, J.C.L. van de Ven (1997), p. 371
63   Proefschrift: Omstreden stadsgrenzen. Een eeuw besluitvorming over annexaties en regionale besturen rond Amsterdam en Eindhoven
J. v.d. Veer (1997), p. 512
64   Proefschrift: De School als arbeidsorganisatie
M. Vermeulen (1997), p. 234
65   Proefschrift: Inactieven in actie. Belangenstrijd en belangenbehartiging van uitkeringsgerechtigden in de Nederlandse politiek 1974-1994
R.J.J. Vlek (1997)
66   Proefschrift: De omgeving telt. Compositionele effecten in de sociale geografie
S. de Vos (1997), p. 221
67   Proefschrift: Kuisheid voor mannen, vrijheid voor vrouwen. De reglementering en bestrijding van prostitutie in Nederland 1850-1911
P.A. de Vries (1997), p. 319
68   Proefschrift: International climate change politics - interests and perceptions. A comparative study on climate change politics in Germany, the United Kingdom and the United States
R.J.W. van der Wurff (1997), p. 334