The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

41 tot 50 van 68
1   11   21   31   41   51   61

41   Proefschrift: Tierra, Violencia y Genero, Hombres y Mujeres en la Historia Rural de Colombia 1930-1990
D.J. Meertens (1997), p. 284
42   Proefschrift: Tierra, Violencia y Genero, Hombres y Mujeres en la Historia Rural de Colombia, 1930-1990
D.J. Meertens (1997), p. 284
43   Proefschrift: A world of Silence. Living with HIV in Matabeleland, Zimbabwe
K.J.J. Meursing (1997)
44   Proefschrift: Casting Identities, Gendered Enclosures. Women who Prostitute in Lima, Peru
L.S. Nencel (1997)
45   Proefschrift: Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van leren, werken en innoveren
J.H.A.M. Onstenk (1997), p. 405
46   Proefschrift: De vrouwen van de doden. Betekenis en beleving van het weduwschap in Extremadura (Spanje)
G.A.J. van Os (1997)
47   Proefschrift: Local Housing Market Simulation: A Micro Approach
A.G. Oskamp (1997), p. 204
48   Proefschrift: On quality of dental care
J.H.G. Poorterman (1997), p. 170
49   Proefschrift: Social influence in computer-mediated groups
T.T. Postmes (1997), p. 165
50   Proefschrift: Child as Hope. Contextualizing Fertility Transition in Rural South India
M. Saavala (1997), p. 296