The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1997

11 tot 20 van 68
1   11   21   31   41   51   61

11   Proefschrift: A zooarchaeological analysis of later Neolithic Tell Sabi Abyad, Syria
C. Cavallo (1997), p. 177
12   Proefschrift: Veelsoortig assortiment. Allochtoon ndernemerschap in Amterdam als incorporatietraject 1965-1995
A. Choenni (1997), p. 194
13   Proefschrift: Veelsoortig assortiment; allochtoon ondernemerschap in Amsterdam als incorporatietraject 1965-1995
O.A. Choenni (1997), p. 195
14   Proefschrift: The seductions of communism
T. Dessewffy (1997)
15  download 45160 Proefschrift: Trinity model-based support for multi-actor problem solving
H.B. Diepenmaat (1997), p. 355
16   Proefschrift: Trinity; model-based support for multi-actor problem solving; applied to environmental problems
H.B. Diepenmaat (1997), p. 355
17   Proefschrift: Senior en Stad. de betekenis van stedelijke woonmilieus voor de sociale netwerken van minder draagkrachtige ouderen
C.J.M. Dignum (1997), p. 243
18   Proefschrift: Deugdzaam liberalisme. Sociaal-liberalisme in Nederland 1870-1901
S.P. Dudink (1997), p. 304
19   Proefschrift: Onwennig maar toch... Volwassenen als nieuwkomers in de hofmakerij
J.C.M. van Duin (1997), p. 208
20   Proefschrift: Oudere stadsdelen en de ruimtelijke effecten van bedrijfsverplaatsingen. Een toespitsing op de niet-consumentverzorgende sectoren in Amsterdam en Rotterdam
H.J. Ebels (1997), p. 351