The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1996

31 tot 40 van 74
1   11   21   31   41   51   61   71

31   Proefschrift: Forests in international environmental politics: international organisations, NGOs and the Brazilian Amazon
A. Kolk (1996), p. 336
32   Proefschrift: Zoeken, vinden, zorgen delen
N.P.J. Kousemaker (1996), p. 280
33   Proefschrift: Taalvaardigheden, taalactiviteiten en taalattitudes: Een validatiestudie
J.B. Kuhlemeier (1996), p. 300
34   Proefschrift: Gevangen in Afval? De ontwikkeling van ketengerichte milieu-verbeteringen bij Van Hecke Catering B.V.
C. van Leenders (1996), p. 210
35   Proefschrift: Van Turnhoutervoorde tot Strienmonde. Onginnings- en nederzettingsgeschiedenis van het noordwesten van het Maas-Schelde-Demergebied (400-1350)
K.A.H.W. Leenders (1996), p. 662
36  download 468995 Proefschrift: Maakt cultuur verschil? De invloed van groepsspecifieke gedragspatronen op de onderwijsloopbaan van Turkse en Iberische migrantenjongeren
M.P. Lindo (1996), p. 167
37   Proefschrift: Gymnasiaal en middelbaar onderwijs. Ontwikkeling, structuur, sociale achtergrond en schoolprestaties, Nederland, ca. 1800-1968
C.A. Mandemakers (1996), p. 673
38   Proefschrift: Eurocentric development and the imperative of women's emancipation in sub-Saharan Africa (An introduction to an alternative)
J.M.O. Mangena (1996)
39   Proefschrift: Zuid-Tirol: de pacificatie van een multi-etnische regio
J.D. Markusse (1996), p. 237
40   Proefschrift: Monitoring van buurten; signalering en analyse van probleemcumulatie
C.E. van der Meer (1996), p. 311