The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

61 tot 64 van 64
1   11   21   31   41   51   61

61   Proefschrift: Bewoners en nederzettingen in Zeeland: op weg naar een nieuwe verscheidenheid
J.F.C.M. Thissen (1995), p. 237
62   Proefschrift: Tracking of blood cholesterol over a 15 year period and its relation to other risk factors for coronary heart disease: A new methodological approach with data from the Amsterdam Growth and Health Study
J.W.R. Twisk (1995), p. 172
63   Proefschrift: The politicization of gender relations in Indonesia. The Indonesian women's movements and Gerwani until the New Order State
S.E. Wieringa (1995)
64   Proefschrift: Information Processing during Drowsiness and Sleep
O.J. Winter (1995), p. 118