The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen - 1995

21 tot 30 van 64
1   11   21   31   41   51   61

21   Proefschrift: Opvoedingsproblemen op consultatiebureaus
H.T. Habekothe (1995), p. 152
22   Proefschrift: Multiattribute evaluation processes: Evaluation types and research techniques
J.M. Harte (1995), p. 148
23   Proefschrift: The Role of Ontologies in Knowledge Engineering
G.A.C.M. van Heijst (1995), p. 207
24   Proefschrift: Changing Normality. Pregnancy and Scientific Knowledge Claims 1920-1950, with Special Reference to the United States
H.J. Hiddinga (1995), p. 242
25   Proefschrift: On the dynamics of static pattern perception
M.M. Hogeboom (1995), p. 102
26   Proefschrift: From Revolutionary Vanguards to Pioneer Entrepreneurs; a study of rural elite in a Chinese village
W. Hongsheng (1995), p. 284
27   Proefschrift: The Statistical Approach to Electromagnetic Source Localization in the Brain
H.M. Huizenga (1995), p. 148
28   Proefschrift: Wat reumapatienten bezig houdt: een onderzoek naar de ziektebeleving van reumatische arthritis- en Bechterewpatienten
E.J. Huizinga (1995)
29   Proefschrift: Klagers en veelklagers bij de nationale ombudsman
W. Jacobs (1995), p. 236
30   Proefschrift: Van Strijdorgaan tot familieblad. De tijdschriftjournalistiek van de Katholieke Illustratie 1867-1968
L.A.C. Jentjens (1995), p. 248