The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

21 tot 30 van 40
1   11   21   31

21  download 521 Proefschrift: Het Noord-Nederlands familieportret in de eerste helft van de zeventiende eeuw. Beeldtraditie en betekenis
F.K. Laarmann (2003), p. 230
22   Proefschrift: Noodzakelijk kwaad. De bestraffing van economische collaboratie in Nederland na de Tweede Wereldoorlog.
J.P. Meihuizen (2003)
23   Proefschrift: Eendracht als opdracht. Lieuwe van Aitzema's bijdrage aan het publieke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek
G.N. van der Plaat (2003), p. 264
24  download 202735 Proefschrift: Developing second-language listening comprehension: Effects of training lower-order skills versus higher-order strategy.
P. Poelmans (2003), p. 176
25  download 69152 Proefschrift: "In dienste vant suyckerenbacken." De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630
A.H. Poelwijk (2003), p. 310
26  download 70408 Proefschrift: Sacred time, sacred space. history and identity in the monastery of Fulda (744-856)
J.E. Raaijmakers (2003), p. 254
27  download 67999 Proefschrift: De scoriis. Eisenverhuttung und Eisenverarbeitung im nordwestlichen Elbe-Weser-Raum
P.T.A. de Rijk (2003), p. 183
28  download 70742 Proefschrift: Sumptuous Memories, Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture
F. Scholten (2003), p. 270
29  download 67303 Proefschrift: Aus des Staatsgegnerschaft entlassen. Katja Lange-Muller und das Problem humoristischer Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre
D. Sich (2003), p. 228
30  download 68651 Proefschrift: Fictionalized Autobiography and the Idea of Central Europe
G.J.A. Snel (2003), p. 128