The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

11 tot 20 van 40
1   11   21   31

11  download 70791 Proefschrift: Taalkeuze van dove kinderen.
C. Fortgens (2003), p. 275
12  download 101382 Proefschrift: 'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carriere van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant
W.M.J.I. van Giersbergen (2003), p. 334
13  download 70263 Proefschrift: Reference, Deixis and Focus in Hittite. The demonstratives ka- "this", apa- "that" and asi "yon"
P.M. Goedegebuure (2003), p. 362
14  download 67225 Proefschrift: Archeobotanica uit 's-Hertogenbosch. Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en economische ontwikkelingen in en rond een (post)middeleeuwse stad
H. van Haaster (2003), p. 116
15  download 340711 Proefschrift: Berlin cobweb. The late Heine: Jewish wisdom, Hegelianism
J.R. van Heemst (2003), p. iv, 236
16  download 67499 Proefschrift: Building logic toolboxes
J.M. Heguiabehere (2003), p. 180
17  download 67939 Proefschrift: De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme. Vroege sociale interpretaties van Chales Darwins theorie van natuurlijke selectie 1859-1918
C.A.M. Hermans (2003), p. 626
18  download 197424 Proefschrift: Sassetta's Madonna della Neve. An Image of Patronage
M. IsraĆ«ls (2003), p. 248
19  download 71449 Proefschrift: Van omgekeerde strekking. Een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht
H. Jansen (2003), p. 222
20  download 86789 Proefschrift: Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en op Walcheren
A.P. de Klerk (2003), p. 288