The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

21 tot 30 van 35
1   11   21   31

21  download 84509 Proefschrift: Acquisition of Jamaican Phonology
R.R. Meade (2001), p. 265
22   Proefschrift: Imitation and creation : development of early bucchero design at Cerveteri in the seventh century BC
W. Regter (2001), p. 307
23  download 85430 Proefschrift: Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw.
A. Schmidt (2001), p. 332
24  download 195562 Proefschrift: L'expression au-dela de la representation: Sur l'"aisthesis" et l'esthetique chez Merleau-Ponty
J. Slatman (2001), p. 255
25  download 57958 Proefschrift: Auditieve aspecten van het boek Openbaring van Johannes
A.G. Soeting (2001), p. 263
26  download 84733 Proefschrift: De taal der hartstochten. De visie van drie achttiende-eeuwse Nederlandse schrijvers op muziek en hara relatie met de dichtkunst
P.E.M. Strategier (2001), p. 435
27  download 445514 Proefschrift: Karnevaleske Konfigurationen in der Deutschen Gegenwartsliteratur. Untersuchungen anhand ausgewahlter Text
M. Symmank (2001), p. 222
28  download 58015 Proefschrift: Belief Dynamics: (Epistemo)logical Investigations
A.M. Tamminga (2001), p. 124
29  download 60312 Proefschrift: Narrative Modes in Lu Xun's Short Stories
Junqiang Tan (2001), p. 112
30  download 445459 Proefschrift: Obedience to the Law of Christ. An inquiry into the function of the Mosaic law in Christian ethics from a Mennonite perspective
R.A. Veen (2001), p. 326