The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2001

11 tot 20 van 35
1   11   21   31

11  download 85518 Proefschrift: Polysemy or monosemy: Interpretation of the imperative and the dative-infinitive construction in Russian
E.L.J. Fortuin (2001), p. 522
12  download 84711 Proefschrift: De psychohygienisten. Psychiatrie, cultuurkritiek en de beweging voor geestelijke volksgezondheid in Nederland, 1924-1970
L.M.L.M. de Goei (2001), p. 415
13   Proefschrift: Gender-bending the Histories. Narrative reconfigurations of Herodotus' women.
M.W. Hazewindus (2001), p. 216
14  download 195581 Proefschrift: Nauwelijks sprekend veel te zeggen. Een studie naar de effecten van het COCP-programma
M.J.M. Heim (2001), p. 211
15  download 195336 Proefschrift: 'Bij uitsluiting voor de vrouwelijke sekse geschikt'. Vrouwentijdschriften en journalistes in Nederland in de achttiende en negentiende eeuw
L.E. Jensen (2001), p. 304
16  download 100439 Proefschrift: Avec devouement total. La lutte de Dieu contre toute puissance: origine et evolution de la toute-puissance
A.A.S. ten Kate (2001), p. 292
17  download 446304 Proefschrift: Saying It with Pictures: a logical landscape of conceptual graphs
G. Kerdiles (2001), p. 185
18  download 61086 Proefschrift: Van overeenkomstige toepassing. De pragma-dialectische reconstructie van analogie-argumentatie in rechterlijke uitspraken
H. Kloosterhuis (2001), p. 221
19  download 100608 Proefschrift: Geschiedenis als ambacht. Oudheidkunde in de Gouden Eeuw: Arnold Buchelius en Petrus Scriverius
S. Langereis (2001), p. 368
20  download 58200 Proefschrift: Brood en wijn binnen de spanning van Gods verkiezing.
M.J.M. Leijgraaf (2001), p. 212