The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 1999

11 tot 20 van 54
1   11   21   31   41   51

11  download 470848 Proefschrift: Prosodic Aspects of Information Structure in Discourse
M.E. van Donzel (1999), p. 194
12  download 471133 Proefschrift: Het recht van de sterkste. Duitse strafrechtspleging in bezet Nederland
G.G. von Frijtag Drabbe Kunzel (1999), p. 352
13  download 471209 Proefschrift: De kleine verschillen die het leven uitmaken. Een historische studie naar joodse sociaal-democraten en socialistisch-zionisten in Nederland
E.E. Gans (1999), p. 1027
14   Proefschrift: Sentential complementation in a functional grammar of Irish
W.B.A. Genee (1999), p. 488
15  download 33058 Proefschrift: Bisimulations on Planet Kripke
J.D. Gerbrandy (1999), p. 184
16   Proefschrift: Begrijpelijkheidsproblemen met verzwegen argumenten
S.J. Gerritsen (1999)
17  download 471302 Proefschrift: Kapitale ossen. De internationale handel in slachtvee in Noordwest-Europa 1300-1750
W.M. Gijsbers (1999), p. 661
18  download 471321 Proefschrift: Born with a Silver Spoon: China, American Silver and Global Markets during the Early Modern Period
A. Giraldez Rivero (1999), p. 160
19  download 471335 Proefschrift: 'Alom te bekomen'. Veranderingen in de boekdistributie in de Republiek 1720-1800
J. van Goinga -van Driel (1999), p. 404
20  download 471454 Proefschrift: Passie of professie. Galeries en kunsthandel in Nederland
T. Gubbels (1999), p. 272