Hoofdpagina

UvA Dissertaties Online

UvA Dissertaties Online is een dienst voor het wereldwijd online toegankelijk maken en archiveren van digitale proefschriften van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Door het gebruik van internationale standaarden zijn de proefschriften wereldwijd voor de hele academische gemeenschap toegankelijk en eenvoudig terug te vinden met bekende zoekmachines als Google Scholar en Yahoo.

Tevens garandeert de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam (UBA) met opname in UvA Dissertaties Online langdurige toegankelijkheid van de proefschriften op het internet. De UBA archiveert de proefschriften namelijk in het e-depot van de KB, waardoor de proefschriften ook in de toekomst digitaal leesbaar zullen blijven.

UvA Dissertaties Online is een onderdeel van de overkoepelende Digital Academic Repository van de UvA (UvA DARE) en van het landelijke netwerk NARCIS. Om een proefschrift te kunnen opnemen in UvA Dissertaties Online dient de auteur een licentieovereenkomst te tekenen waarin de universiteit hiertoe wordt gemachtigd. Informatie over hoe proefschriften kunnen worden toegevoegd aan UvA Dissertaties Online kunt u vinden op de pagina met veel gestelde vragen (FAQ).

Promovendi kunnen ervoor kiezen hun proefschrift bij de Amsterdam University Press (AUP) te laten uitgeven. AUP verzorgt dan de digitale file van het proefschrift en een beperkt aantal gedrukte exemplaren voor verdere verspreiding; daarnaast blijft het na de promotie mogelijk gedrukte versies per stuk na te bestellen (printing on demand). Op deze wijze kunnen geïnteresseerden, wederom wereldwijd, ook in druk kennisnemen van het proefschrift. AUP zal bovendien zorgdragen voor de marketing van UvA Dissertaties Online, vergelijkbaar met de wijze waarop dat thans gebeurt met oraties in de Vossius-reeks.

Heeft u meer vragen, zie dan de pagina met veel gestelde vragen (FAQ) of neem contact op met dissertaties@uva.nl.

Verwijzingen