The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Zoekresultaten

Zoekopdracht: auteur: "verhulp, e."

71 tot 80 van 201
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201

71   Artikel: Tijdelijke arbeidsovereenkomst en afwijking van art. 7:668a BW bij cao
E. Verhulp in: JAR verklaard, Vol. 2008 (2008), p. 8-10
72   Hoofdstuk: Wet aanpassing arbeidsduur
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 521-531
73   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, hoofdstuk 5: Kortdurend en langdurend zorgverlof
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 555-565
74   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 6: Ouderschapsverlof
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 565-571
75   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 7: Levensloopregeling
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 572-573
76   Hoofdstuk: Wet arbeid en zorg, Hoofdstuk 8: Slotbepalingen
E. Verhulp in: Arbeidsrecht: de tekst van Titel 7.10 BW en andere relevante regelgeving met betrekking tot het arbeidsrecht, voorzien van commentaar. - 5e dr. (2008), p. 574-
77   Hoofdstuk: Flexibiliteit en ontslagrecht
A. Baris, E. Verhulp in: Arbeidsflexibiliteit en ontslagrecht (2007), p. 131-187
78   Hoofdstuk: The Netherlands
H. Houwing, E. Verhulp, J. Visser in: Flexibility and security in temporary work: a comparative and European debate (2007), p. 59-77
79   Artikel: Arbeidsrechtelijke beginselen of systemen?
E. Verhulp in: SMA, Vol. 2007 (2007), p. 213-217
80  download 217263 Hoofdstuk: De terugwerkende kracht van bepalingen van de cao en artikel 4 WVL: enige beschouwingen naar aanleiding van een website
E. Verhulp in: Een inspirerende Fase in het sociaal recht, liber amicorum voor Prof. mr. Wil Fase (2007), p. 99-111