The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: author: "verhulp, e."

AuthorsE. Verhulp, S.W. Kuip
TitleCommentaar op wetvoorstel wijziging concurrentiebeding (28 167)
JournalArbeidsRecht
Volume2002
Year2002
Issue47
ISSN09299289
FacultyFaculty of Law
KeywordsConcurrentiebeding
Document typeAnnotation
Document finderUvA-Linker