The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: author: "musterd, s."

371 to 380 of 459
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451

371   Chapter: Changes in the residential function of the big cities
R.B. Jobse, S. Musterd in: The Randstad: a research and policy laboratory (1992), p. 39-64
372   Chapter: Influence des mouvements migratoires sur la structure socio-economique des quatres grandes villes de la Randstad et leur conurbation
H. Kruythoff, R. Jobse, S. Musterd in: La ville en mouvement, habitat et habitants : actes de l'Atelier D, "Mobilités résidentielles et mutations urbaines," 4e Conférence internationale de recherche sur le logement, "Les Enjeux urbains de l'habitat," Paris, 3-6 juillet 1990 (1992), p. 259-272
373  download 15264 Article: Migration and the socio-economic structure of the four big randstad cities and their daily urban systems
H.M. Kruythoff, R.B. Jobse, S. Musterd in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 83 (1992), p. 180-195
374   Book: Amsterdam, stad en regio : de vorming en betekenis van woon- en leefmilieus
S. Musterd (1992), 68 p.
375   Chapter: Bevolkingsdynamiek in Groot-Amsterdam
S. Musterd in: De ontwikkeling van "Groot Amsterdam" : symposium georganiseerd door de vakgroep ruimtelijke economie (1992), p. 66-85
376   Chapter: Changements de population et mobilité résidentielle à Amsterdam, Rotterdam et La Haye: point communs et différences
S. Musterd, R. Jobse, H. Kruythoff in: La ville en mouvement, habitat et habitants : actes de l'Atelier D, "Mobilités résidentielles et mutations urbaines," 4e Conférence internationale de recherche sur le logement, "Les Enjeux urbains de l'habitat," Paris, 3-6 juillet 1990 (1992), p. 273-286
377  download 15265 Book review: Na groeikernen de groeiregio's: boekbespreking
S. Musterd in: Geografie : vaktijdschrift voor geografen, Vol. 1 (1992), p. 21-21 , De groeikernen als hoekstenen van de Nederlandse ruimtelijke planningdoctrine
378  download 15266 Article: Volkshuisvesting in Europa: stedelijke dynamiek en ontwikkelingen
S. Musterd, H. Priemus in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 73 (1992), p. 40-42
379   Report: Het juiste midden : kansen en posities van middengroepen op de Amsterdamse woningmarkt
G. Andriesen, C.P.A.M. Cortie, S. Musterd (1991)
380  download 15260 Article: Stedelijke netwerken
R.A. Bruel, S. Musterd in: Berichten over onderzoek / Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek, Vol. 19 (1991), p. 2-7