The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: author: "musterd, s."

411 to 420 of 459
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451

411   Chapter: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek
A. Goethals, S. Musterd in: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek (1989), p. 2-9
412   Chapter: De wervingskracht van Amsterdamse woonmilieus
C. Hoffschulte, S. Musterd in: Met nieuw elan: de herontdekking van het stedelijk wonen (1989), p. 71-82
413   Article: Changes in migration within the Netherlands
R.B. Jobse, S. Musterd in: Tijdschrift voor economische en sociale geografie, Vol. 80 (1989), p. 244-251
414   Book: Dynamiek in de randstad : een analyse van woningbouw- en migratiestatistieken voor de periode 1970-1986
R.B. Jobse, S. Musterd (1989), 117 p.
415  download 15243 Article: Woningbouw in de Randstad : de gevolgen van een trendbreuk
R.B. Jobse, S. Musterd in: Geografisch tijdschrift, Vol. 23 (1989), p. 181-191
416  download 15241 Article: Ruimtelijke interpretatiekaders voor de drugsperceptie in Amsterdamse buurten
J.M. Kersloot, S. Musterd in: Geografisch tijdschrift, Vol. 23 (1989), p. 23-35
417   Book: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek
S. Musterd (1989), 114 p.
418   Chapter: Ontwikkelingstendenzen ten aanzien van methoden voor woning- en woonmileubehoefteonderzoek
S. Musterd, A. Goethals in: Methoden voor woning- en woonmilieubehoefte onderzoek (1989), p. 109-112
419  download 15244 Article: Sociale onveiligheid: het overschatte belang van de gebouwde omgeving
S. Musterd in: Stedebouw en volkshuisvesting, Vol. 70 (1989), p. 30-
420   Chapter: De gordel 20-40, eenheid en verscheidenheid
C.P.A.M. Cortie, S. Musterd in: Verslag studiedag Ring 20-40 : 21 april 1988 (1988)