The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: author: "musterd, s."

301 to 310 of 475
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451   461   471

301   Article: International migration and ethnic segregation: impacts on urban areas- introduction.
S. Musterd, J.C. Drooglever-Fortuijn, W.J.M. Ostendorf in: Urban Studies, Vol. 35 (1998), p. 367-370
302   Article: Mens en omgeving.
S. Musterd in: Rooilijn, Vol. 31 (1998), p. 318-320
303   Book: Multi-ethnic metropolis: patterns and policies
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf, M. Breebaart (1998), vii, 208 p.
304   Article: Ruimtelijke concentraties van kansarmoede
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Tijdschrift voor de Volkshuisvesting, Vol. 4 (1998), p. 27-33
305   Chapter: Ruimtelijke segregatie en beleid
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Handboek Stedelijk Beheer (1998), p. 1-40
306   Chapter: Ruimtelijke segregatie in Europese steden: achtergronden, symptomen en dynamiek.
S. Musterd in: Naar een ongedeelde stad: volkshuisvestingsbeleid als wapen in de strijd tegen ruimtelijke segregatie. (1998), p. 21-36
307   Chapter: segregation and socail participation in a welfare state; the case of Amsterdam.
S. Musterd, R.W. Ostendorf in: Urban Segregation and the Welfare State. Inequeality and exclusion in western cities. (1998)
308   Chapter: Segregation and social participation in the welfare state: the case of Amsterdam
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Urban Segregation and the welfare state: inequality and exclusion in western cities (1998), p. 191-205
309   Chapter: Segregation, polarisation and exclusion in metrepolitan areas.
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Urban Segregation and the Welfare State: Inequality and exclusion in western cities. (1998), p. 1-14
310   Chapter: Segregation, polarisation and urban policies in Amsterdam: an international perspective.
S. Musterd, W. J.M. Ostendorf, M. Breebaart in: Crossingborders: regional and urban perspectives on international migration (1998), p. 225-245