The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: author: "musterd, s."

241 to 250 of 475
1   11   21   31   41   51   61   71   81   91   101   111   121   131   141   151   161   171   181   191   201   211   221   231   241   251   261   271   281   291   301   311   321   331   341   351   361   371   381   391   401   411   421   431   441   451   461   471

241   Article: Unstable immigrant concentrations in Amsterdam : spatial segregation and integration of newcomers
S. Musterd, M.C. Deurlo in: Housing Studies, Vol. 17 (2002), p. 487-503
242  download 39707 Book: Wonen in de ambitieuze stad : stedelijke leefstijlen en woonmilieus
S. Musterd, M.M. Arnoldus (2002), 105 p.
243   Chapter: Buurteffecten en sociale mobiliteit.
S. de Vos, S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Jaarboek Wonen 2002. Feiten en cijfers over het wonen in Nederland (2002), p. 197-208
244   Report: The seesaw of urban policy in the Netherlands
J. Beaumont, R. van Kempen, S. Musterd, S. Dekker, R. Staring, M.J.M. Dukes, J. Burgers (2001)
245   Book: Spatial dimensions of urban social exclusion and integration; the case of Amsterdam, The Netherlands
H. Blok, S. Musterd, W.J.M. Ostendorf (2001), 110 p.
246   Chapter: Global and Local Determinants of Social Exclusion; Amsterdam vs. Rotterdam
J. Burgers, S. Musterd in: Governing European Cities. Social Fragmentation, Social Exclusion and Urban Governance (2001), p. 125-149
247   Report: Integration of newcomers and unemployed persons in Amsterdam
M.C. Deurloo, S. Musterd, J. Slot, E.M. Veldhuizen (2001)
248   Report: Armoedeconcentraties en sociale effecten in dynamisch perspectief: de relatieve concentratie van huishoudens met een zwakke sociaal-economische positie en de effecten daarvan op hun sociale mobiliteit: de ontwikkeling tussen 1989 en 1994
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf, S. de Vos (2001)
249   Chapter: Armut und soziale Ausgrenzung in drei Dimensionen: ein Stadtvergleich von Berlin und Amsterdam.
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf, H. Blok, A. Kapphan in: Berlin und Amsterdam : Globalisierung und Segregation : Beitr├Ąge zur 7. Konferenz Berlin-Amsterdam (2001), p. 258-272
250   Article: Beleid van stedelijke vernieuwing : tussen mythe en werkelijkheid
S. Musterd, W.J.M. Ostendorf in: Beleid en Maatschappij, Vol. 28 (2001), p. 30-41