The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: id: "oai:ARNO:121429"

1 to 1 of 1

download 70742 Dissertation: Sumptuous Memories, Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture
F. Scholten (2003), p. 270