The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:359327

1 to 1 of 1

AuthorT.C. Hicks
TitleA chimpanzee Mega-Culture? Exploring behavioral continuity in Pan troglodytes schweinfurthii across northern DR Congo
PromotorS.B.J. Menken
Date11-11-2010
Year2010
Pages300
ISBN978-90-76894-92-8
FacultyFaculty of Science
Institute/dept.FNWI: Institute for Biodiversity and Ecosystem Dynamics (IBED)
KeywordsBili; Democratic Republic of the Congo; Eastern chimpanzees; Mega-Culture
AbstractCleve Hicks deed een vijfjarig veldonderzoek naar het voorkomen van chimpansees in het noorden van de Democratische Republiek Kongo (het Bili-Uelegebied). Hoewel er twijfels bestonden over het überhaupt voorkomen van chimpansees in dit gebied, heeft het onderzoek aan het licht gebracht dat noord-Kongo bewoond wordt door de oostelijke ondersoort van de chimpansee (Pan troglodytes schweinfurthii); de totale populatie wordt geschat tussen de 35.000 en 65.000 individuen. Dat deze grote populatie tot voor kort ontsnapt was aan de aandacht van wetenschappers en natuurbeschermers heeft vooral te maken met de ontoegankelijkheid van het gebied en de politieke onrust in Kongo. De totale populatie lijkt vrij uniform over het gebied verdeeld te zijn en wordt verder gekenmerkt door een uniforme cultuur: in een gebied ter grootte van zo'n 35.000 vierkante kilometer delen de chimpansees een set van gedragskenmerken zoals het maken van grondnesten en bladkussens, met gereedschap ‘vissen' naar mieren en het openbreken van termietenheuvels, slakken en schildpadden (er zou derhalve gesproken kunnen worden van een ‘mega-cultuur'). Dit contrasteert nogal met het beeld in de rest van Afrika, waar soms zelfs over korte afstanden opvallende verschillen optreden in het gebruik van gereedschap ten behoeve van het vergaren van voedsel. Een reden voor deze uniformiteit in gedrag in het Bili-Uelegebied kan volgens Hicks zijn dat er veel uitwisseling is van dieren tussen naburige populaties zodat bijna geen gefragmenteerde populaties voorkomen. Daardoor worden innovaties in gedrag weggevaagd door vrouwtjes die immigreren vanuit de verschillende omringende populaties. Tegelijkertijd nam Hicks wel degelijk verschillen in gedrag waar, die bij nauwkeuriger en intensievere observaties mogelijk kunnen leiden tot een beeld dat meer overeenkomt met de heterogene gedragspatronen zoals die elders in Afrika gevonden worden.
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker