The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:323668

1 to 1 of 1

AuthorsL. Kok, J.A. Korteweg, M. van der Meer
TitleEvaluatie sluitende aanpak
PublisherSEO
PlaceAmsterdam
Year2004
Pages89
Title seriesSEO-rapport
Series number739
FacultyFaculty of Economics and Business
Institute/dept.FEB: Amsterdam School of Economics Research Institute (ASE-RI)
AbstractDe landen van de Europese Unie voeren een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Tijdens de top in Amsterdam in juni 1997 zijn in het Verdrag van Amsterdam afspraken gemaakt over een gezamenlijk werkgelegenheidsbeleid. Deze zijn uitgewerkt in richtsnoeren. Het tweede richtsnoer bevatte het streven om alle nieuwe volwasssen werklozen binnen 12 maanden een baan of traject aan te bieden. Het naleven van dit richtsnoer wordt in Nederland de sluitende aanpak genoemd. In 1999 is door de minister van sociale zaken en werkgelegenheid het streven uitgesproken om ultimo 2002 een volledige sluitende aanpak voor volwassenen te realiseren. In 2000 is in Nederland de sluitende aanpak ook voor het zittend bestand geïntroduceerd.

De minister van SZW heeft 29 november 2002 een voortgangsverslag over de sluitende aanpak naar de Tweede Kamer gestuurd. De minister zegt daarin toe de Tweede Kamer in februari 2004 een eindevaluatie toe te sturen over het sluitende aanpakbeleid in de periode 1999 tot 2002. In overleg met het ministerie van SZW bestrijkt het evaluatieonderzoek de periode tot en met 2003. Dit rapport beschrijft de evaluatie van de sluitende aanpak voor volwassenen gedaan door de Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO) en het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS), beide van de Universiteit van Amsterdam.
Document typeReport
Document finderUvA-Linker