The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:285254

1 to 1 of 1

AuthorT. Wilde
TitleRemodel[l]ing reality : Wittgenstein's übersichtliche Darstellung & the phenomenon of Installation in visual art
PromotorM.J.B. Stokhof
Date12-11-2008
PublisherWilde Oceans
PlaceAmsterdam
Year2008
Pages200
ISBN978-90-804240-3-6
FacultyFaculty of Humanities
Institute/dept.FGw: Institute for Logic, Language and Computation (ILLC)
KeywordsLudwig Josef Johann Wittgenstein (1889-1951); Philosophy; Visual arts; Installation
Classification08.25 contemporary western philosophy (20th and 21th century) ; 20.05 art in relation with other areas of culture: general
AbstractRemodel[l]ing Reality bestaat uit een onderzoek naar Wittgenstein's notie van übersichtliche Darstellung en het fenomeen installatie in de beeldende kunst. In zeker opzicht geven beiden een helder overzicht op een bepaald gedeelte van onze complexe wereld, maar de aard van dat overzicht verschilt. Alhoewel ze allebei kennis genereren, levert de filosofie met Wittgenstein's notie een overzicht van hoe bepaalde dingen voor ons staan, terwijl de installatie een onverwachte, verrassende invalshoek laat zien. Het vanzelfsprekende dat we geneigd zijn te vergeten en de ambiguïteit van alledag staan in een dynamische relatie ten opzichte van elkaar. In deze 'reflexieve dynamiek' hermodelleren we voortdurend onze werkelijkheid. Hulpmiddelen die ons daarbij ten dienste staan zijn onze creativiteit en onze verbeeldingskracht. In de keuzen en oplossingen laten we zien welke aspecten van de werkelijkheid we belangrijk vinden en hoe we deze waarden communiceren.
LanguageEnglish
NoteDistributed by Idea Books, Amsterdam: www.ideabooks.nl
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker