The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:280036

1 to 1 of 1

AuthorR.M.E. Blümer
TitleAdiponectin in glucose metabolism
PromotorH.P. Sauerwein
Co-promotorsP. Reiss, M.T. Ackermans
Date11-09-2008
Year2008
Pages197
FacultyAMC-UvA
KeywordsAdipokinetic hormones ; Glucose ; Metabolism
Classification44.77 metabolic diseases
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker