The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Record: oai:ARNO:203016

1 to 1 of 1

AuthorI.S. Zeelenberg
TitleChemokine receptor signals: role in migration, invasion and cancer metastasis
PromotorA.J.M. Berns
Co-promotorE. Roos
Date25-05-2004
Year2004
Pages135
FacultyAMC-UvA
LanguageEnglish
Document typeDissertation
Download
Document finderUvA-Linker