The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

131 to 140 of 559
1 ... 51 ... 111   121   131   141   151   161 ... 221 ... 271 ... 331 ... 391 ... 441 ... 501 ... 551

131   Article: Behandeling van idiopathische aangezichtspijn na plaatsing implantaat
E. Gorisse, A. de Jongh, B. Hassan in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 75-78
132   Article: Burn-out en bevlogenheid bij kaakchirurgen
R.C. Gorter, B.L.T.H. Jacobs, R.H.B. Allard in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 41-48
133   Article: Niet-restauratieve caviteitsbehandeling. CariĆ«s activiteit beteugelen in plaats van maskeren
R.J.M. Gruythuysen in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 173-180
134   Article: Ernstige parodontitis als oorzaak voor onbegrepen koorts
E.P. van der Hoeve, F.N. Croles, D. Wismeijer in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 620-622
135   Article: Het streven naar faciale harmonie
E. van Hooft, A.G. Becking, P.H. van Spronsen, D.B. Tuinzing in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 391-395
136   Article: Interacties en bijwerkingen van nonsteroidal anti-inflammatory drugs
L. Jacobs, S.N.F. Rizvi, J.A. Baart, R.H.B. Allard in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 233-237
137   Article: Een vrouw met ankylose van het temporomandibulaire gewricht
G.W.C. Jaspers, E.M. Baas, J. de Lange in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 501-505
138   Article: Orthodontie moet evidence-based zijn: stellingname
A.M. Kuijpers-Jagtman, H. van Beek in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 70-71
139   Article: Niet-tuberculeuze mycobacteriĆ«le lymfadenitis
J.A.H. Lindeboom in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 328-330
140   Book review: Bruxisme beteugelen
F. Lobbezoo in: Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde, Vol. 117 (2010), p. 468- , Bruxisme beteugelen