The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsM.L. Laine, M.A. Farre, M.A. Garcia-Gonzales, L.J. van Dijk, A.J. Ham, E.G. Winkel, J.B.A. Crusius, J.P. Vandenbroucke, A.J. van Winkelhoff, A.S. Pena
TitleRisicofactoren voor adulte parodontitis: polymorfismen in de interleukine-1 genfamilie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume109
Year2002
Pages303-306
ISSN00282200
FacultyACTA
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker