The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorH. van Beek
TitleVaste draadspalken tegen (her)optreden van gedrongen stand hebben meer nadelen dan voordelen - ja
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume119
Year2012
Issue5
Pages230-
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractVoorstander, Herman van Beek, afdeling Orthodontie, Academisch Centrum voor Tandheelkunde: Mijns inziens zijn de nadelen van draadspalken groter dan de voordelen. Zo retineren draadspalken achter de gebitselementen in het onderfront alleen het front en toename van de overjet wordt niet tegengehouden. Daarnaast treedt gedrongen stand vooral distaal op, maar dat lijkt niet te deren, want de focus is op de aanblik.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker