The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsB.G. Loos, U. van der Velden, M.L. Laine
TitleGenetica en parodontitis
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue2
Pages87-92
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractParodontitis is een complexe, multifactoriële ziekte en men gaat ervan uit dat de vatbaarheid voor parodontitis erfelijk bepaald is. De laatste jaren is veel onderzoek gedaan naar genetische factoren als risicodeterminanten in relatie tot parodontitis. Op dit moment wordt uitgegaan van een model van de vatbaarheid voor parodontitis waarin het genotype van de patiënt centraal staat. De ziekte (fenotype) is echter ook afhankelijk van de aanwezigheid van microbiologische risicofactoren, leefstijlfactoren en de interactie tussen deze factoren en de genen. Een groot aantal kandidaat-genen is bestudeerd in relatie tot parodontitis. De meest onderzochte kandidaat-genen coderen voor eiwitten die een rol spelen in het aangeboren afweersysteem. Het lijkt erop dat sommige varianten van kandidaat-genen (genetische polymorfismen) in het IL1-gencluster en in de FcγR-genen mogelijk met parodontitis zijn geassocieerd. Maar tot op heden is er geen sterk bewijs welke genen en polymorfismen in het ziekteproces een zodanige sleutelrol spelen dat ze de vatbaarheid voor parodontitis vergroten. Derhalve zijn genetische testen voor parodontitis nog niet zinvol.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker