The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsM.A. Jensma, J.S.J. Veerkamp
TitleBehandelbaarheid van kinderen gezien door de ogen van de tandarts
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue8
Pages420-422
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe meeste tandartsen in Nederland vinden het belangrijk om de gebitten van kinderen te behandelen. Toch blijven veel caviteiten in het gebit van kinderen onbehandeld. Om inzicht te krijgen in de behandelbaarheid van kinderen is een enquête gehouden onder 4.500 tandartsen van een zorgverzekeraar. Een representatieve groep beantwoordde vragen over de behandelnoodzaak en behandelbaarheid van kinderen en over de mogelijkheid tot verwijzen van kinderen naar een collega of een tandarts-pedodontoloog. Uit de enquête blijkt dat tandartsen het belangrijk vinden de gebitten van kinderen te behandelen. Tandartsen ervaren de meeste behandelproblemen bij kinderen van 0 tot en met 6 jaar. Voor het behandelen van deze categorie kinderen wordt graag een beroep gedaan op een collega of een tandarts-pedodontoloog.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker