The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsC.G. Griëntschnig, P. Scheltens, I. van der Waal
TitleEen patiënt met een atypische pijnklacht in de onderkaak
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume115
Year2008
Issue1
Pages41-43
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen 58-jarig vrouw meldde zich bij haar tandarts met atypische pijn in de onderkaak rechts. De klachten verminderden bij gebruik van carbamazepine, paracetamol en diclofenac om uiteindelijk geheel te verdwijnen. De op advies van een neuroloog gemaakte ‘magnetic resonance imaging’-opnamen toonden geen afwijkingen en bevestigden de diagnose idiopathische trigeminusneuralgie. Trigeminusneuralgie is een diagnose die meestal op grond van de anamnese en de aard van de klachten kan worden gesteld. De aandoening kan worden onderscheiden in een idiopathische en symptomatische variant. Het is belangrijk bij pijn in de boven- of de onderkaak een mogelijke trigeminusneuralgie te overwegen alvorens tot tandheelkundige behandeling over te gaan.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker