The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorW. Beertsen
TitleIn memoriam prof. dr. L. Coppes 1921-2008
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages343-
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractCoppes speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de opleiding tot tandarts in Amsterdam en was grondlegger van de afdeling Parodontologie aldaar. In de jaren tachtig van de vorige eeuw vervulde hij als decaan de taak om de tandheelkundeopleidingen aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam dichter bij elkaar te brengen en daarmee stond hij aan de wieg van het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA).
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker