The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorH. van Beek
TitlePre- en postchirurgische orthodontie
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume116
Year2009
Pages529-536
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen prechirurgische orthodontische behandeling kan worden bemoeilijkt door afwijkende anatomische verhoudingen en functie en door dentoalveolaire compensatie. Dentoalveolaire decompensatie is nodig om een passende occlusie te verkrijgen die de chirurgische kaakcorrectie stabiliseert. Als bij de prechirurgische orthodontische behandeling wordt gestreefd naar een zekere mate van sagittale overcorrectie vereenvoudigt dat de postchirurgische orthodontische behandeling. Bij een distorelatie wil dit zeggen dat het creƫren van diastemen tussen de laterale incisieven en de cuspidaten in de maxilla voordelen heeft voor de chirurgische behandeling. Er onstaat ruimte voor een eventuele overcorrectie en vervolgens maakt het ook de postchirurgische orthodontische behandeling eenvoudiger. Bij een mesiorelatie is dit niet nodig omdat het front geen storende factor is. Bij mensen met een kort aangezicht wordt het frontcontact juist gebruikt om aangezichtshoogte te winnen.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker