The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsW.G. Brands, J.M. van der Ven, M.A.J. Eijkman
TitleTandheelkunde en gezondheidsrecht 1. De zorginhoudelijke professionele standaard
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume120
Year2013
Issue4
Pages212-215
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen tandarts moet zich gedragen conform de professionele standaard. Deze wettelijke bepaling is weinig concreet en verdient nadere invulling. Richtlijnen, protocollen en indicatoren spelen daarbij een belangrijke rol, maar zijn in de mondzorg nog dun gezaaid. Vooralsnog wordt zwaar geleund op uitspraken van tuchtcolleges en klachtencommissies. Zij beantwoorden daarin de vraag welke inspanning, en in sommige situaties zelfs welk resultaat, in de gegeven omstandigheden van een tandarts had mogen worden verwacht.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker