The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsG.W.C. Jaspers, E.M. Baas, J. de Lange
TitleEen vrouw met ankylose van het temporomandibulaire gewricht
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Issue10
Pages501-505
ISSN00282200
FacultyAMC-UvA
ACTA
AbstractEen 56-jarige vrouw werd verwezen naar een mond-, kaak- en aangezichtschirurg in verband een stijf gevoel in het aangezicht en een beperking van de mondopening ruim 13 jaar na een autoongeval. Hierbij had zij een meervoudige mandibulafractuur opgelopen. Na klinisch en beeldvormend onderzoek bleek sprake van een benige ankylose van het rechter temporomandibulaire gewricht. De patiënt werd door middel van een gap-osteotomie behandeld, waarbij een myofasciale lap van de musculus temporalis als interpositietransplantaat werd gebruikt. Na een periode van fysiotherapie trad een voor de patiënt acceptabel herstel op. Trauma is verreweg de meest voorkomende oorzaak van een ankylose van de mandibula, gevolgd door infectie van het temporomandibulaire gewricht. De behandeling bestaat grofweg uit een gap-osteotomie met of zonder interpositie van een transplantaat tussen de ramus mandibulae en de gewrichtskom of een resectie van de ankylotische massa en reconstructie van het caput mandibulae met autoloog weefsel of een alloplastisch materiaal.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker