The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsE. Gorisse, A. de Jongh, B. Hassan
TitleBehandeling van idiopathische aangezichtspijn na plaatsing implantaat
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume117
Year2010
Pages75-78
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractEen 39-jarige vrouw had een chronische vorm van atypische aangezichtspijn en klachten behorende bij een posttraumatische stressstoornis. De pijn was ontstaan na chirurgische verwijdering van een wortelrest onder een implantaat en haar klachten waren daarvan een gevolg. Uiteindelijk had deze problematiek geleid tot ontslag door haar werkgever en problemen in het gezin. Een periodiek mondonderzoek door haar huistandarts was vanwege extreme angst onmogelijk. Medicamenteuze behandeling, accupunctuur, homeopathie en hypnotherapie hadden geen verbetering gegeven. Behandeling met een aanpak gericht op de verwerking van herinneringen aan tandheelkundige behandelingen door middel van ‘eye movement desensitization and reprocessing’ leidde uiteindelijk tot vermindering van klachten. Deze casus maakt duidelijk hoezeer dit type orale problematiek het dagelijks leven van patiënten kan ontwrichten en hoe psychotherapie een aanvulling op de orale of medicamenteuze behandeling kan zijn.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker