The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsA.J. van Wijk, G.H.W. Verrips, J.M. Kieffer, J. Oudejans, G. Molendijk
TitleMondgezondheidgerelateerde levenskwaliteit van verslaafden
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue4
Pages219-221
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractIn dit onderzoek is de invloed onderzocht van de mondgezondheid op het dagelijks functioneren van een groep alcohol en/of drugsverslaafden die onder behandeling waren bij een centrum voor bijzondere tandheelkunde in Amsterdam. Elke nieuw- aangemelde patiënt kreeg de OHIP-14-vragenlijst thuis gestuurd met het verzoek deze ingevuld te retourneren. In totaal zijn 110 bruikbare vragenlijsten geretourneerd (respons 27,5%). De gemiddelde OHIP- score (40,6; standaarddeviatie 12,9) is substantieel te noemen in verhouding tot andere patiënten groepen. Op de subschalen ‘lichamelijk ongemak’, ´psychologisch ongemak’ en ‘psychologisch gebrek’ scoorden de patiënten het hoogst en, op de subschaal ‘functionele beperking’ het laagst. De slechte mondgezondheid van de onderzochte patiëntengroep heeft een substantiële invloed op het dagelijks functioneren. Deze nulmeting zal worden gebruikt om het effect van tandheelkundige behandeling door het centrum voor bijzondere tandheelkunde te evalueren.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker