The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorsP. Wetselaar, J. van der Zaag, F. Lobbezoo
TitleEen beoordelingssysteem voor gebitsslijtage
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue6
Pages324-328
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractDe huidige terminologie en definities van gebitsslijtage zijn niet eenduidig. Echter, voor het diagnosticeren van gebitsslijtage is eenduidigheid geboden. In dit artikel wordt een gebitsslijtagebeoordelingssysteem gepresenteerd met vereenvoudigde definities. Dit systeem bestaat uit een aantal modules en is geschikt voor diverse onderdelen van de diagnostiek. Het kan worden gebruikt voor het kwantificeren van gebitsslijtage, zowel bij periodiek mondonderzoek als bij het monitoren van individuele patiƫnten. Gebitsslijtage kan er occlusaal/incisaal en niet-occlusaal/nietincisaal mee worden gescoord. Het beoordelingssysteem is tevens geschikt om de typen gebitsslijtage, zoals attritie, abrasie en erosie, die waarschijnlijk tot het geconstateerde weefselverlies hebben geleid, te onderscheiden.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker