The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Search results

Query: journal id: "nederlandsxtijdschriftxvoorxtandheelkunde"

AuthorM.A.J. van Waas
TitleNeutrale zone: een bij vervaardiging van volledige gebitsprothesen vaak verwaarloosde anatomische ruimte
JournalNederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde
Volume118
Year2011
Issue11
Pages563-567
ISSN00282200
FacultyACTA
AbstractBij het opstellen van een volledige gebitsprothese moet niet alleen naar het occlusieconcept worden gekeken, maar naar het totale occlusiesysteem. Belangrijk onderdeel daarvan is de positie van de
prothese-elementen. Dit prothetische deel van het occlusiesysteem staat in directe relatie met de tong, de mondbodem, de wangen en de lippen. Prothese-elementen dienen zich in de onderprothese te bevinden in de zogeheten neutrale zone van de edentate onderkaak. Dat is de spanningsloze ruimte tussen enerzijds de tong en anderzijds de kauw- en mimische musculatuur die de bewegingen van de lippen en de wangen verzorgen. Daarnaast moeten de prothesemolaren en de contour van het prothesebasismateriaal van de bovenprothese de wangen en de bovenlip ondersteunen om te voorkomen dat een ‘prothesegezicht’ ontstaat.
Document typeArticle
Document finderUvA-Linker